Extrainsatt servicefönster 25 januari 2023| Extra service window on January 25 2023 - News / System maintenance - Support Portal | Registry Services

Extrainsatt servicefönster 25 januari 2023| Extra service window on January 25 2023

24 Jan, 2023 System maintenance

Extrainsatt servicefönster onsdag den 25 januari 2023
Med anledning av underhåll av HAProxy har Internetstiftelsen ett extrainsatt servicefönster. Arbetet pågår mellan 21:00-22:00 (CET).

Det innebär under pågående arbete otillgänglighet på följande tjänster:
EPP, registrarwebben (registry.se), Free, Whois, Port 43 och ”webb-whois” på internetstiftelsen.se (med "webb-whois" avser vi verktyget för domänsök och kontaktsök på Internetstiftelsens publika webbplats, internetstiftelsen.se).

Extra service window on 25th January 2023

Due to maintenance on the HAProxy The Swedish Internet Foundation has an extra service window on Wednesday 25th January 2023. The work takes place between 21:00-22:00 (CET).

This means that the following services during the maintenance are unavailable:
EPP, the Registrar website (registry.se), Free, Whois, Port 43, as well as the web whois on internetstiftelsen.se (web whois i. e. the search tool for domains and contacts on the public website of The Swedish Internet Foundation, internetstiftelsen.se).