Årlig administrationsavgift | The annual administrative fee - News / General - Support Portal | Registry Services

Årlig administrationsavgift | The annual administrative fee

4 {date}, 2023 General

Många har säkert noterat att den årliga administrativa avgiften för .se- och .nu-registrarer finns med på er ordinarie månadsfaktura för februari . För kickbacken som ges kommer man avräkna utifrån årspriset för en domän 110 SEK och inte enligt de exempel som vi felaktigt uppgav i januaris nyhetsbrev. Följande gäller:

  • Registrarer som administrerar båda toppdomänerna (.se och .nu) och som under innevarande år har 146 (eller fler) nyregistreringar får 100% rabatt på den årliga administrativa avgiften.
  • Registrarer som administrerar en av toppdomänerna (.se eller .nu) och som under innevarande år har 91 (eller fler) nyregistreringar får 100% rabatt på den årliga administrativa avgiften.

ENGLISH

As many of you may already be aware of, the annual administrative fee for .se and .nu registrants has been added to your invoice for February. The kickback will be calculated based on the annual price for a domain 110 SEK and not according to the examples that we incorrectly stated in the January newsletter. The following applies:

  • Registrars administering both .se and .nu domains, and who have 146 or more new registrations during the current year, will receive a 100% discount on the annual administrative fee.
  • Registrars administering either .se or .nu domains, and have 91 or more new registrations during the current year, will receive a 100% discount on the annual administrative fee.