As a registrar, what do you do when the current registrant reports that the change of holder was conducted using a forged signature? - Kunskapsbas / Rutiner / Överlåtelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

As a registrar, what do you do when the current registrant reports that the change of holder was conducted using a forged signature?

Uppdaterad 25 Apr, 2020

Du tar fram underlaget för överlåtelsen för kontroll. Du bör inte själv fatta beslut om återföring av domännamnet utan hänvisa den ursprungliga innehavaren till att anmäla ärendet till polis (vid misstanke om brott) eller att pröva ärendet som tvistemål i domstol.