Can Registry Services help a registrant to change the holder of a domain name? - Kunskapsbas / Rutiner / Överlåtelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Can Registry Services help a registrant to change the holder of a domain name?

Uppdaterad 21 Apr, 2020

Nej, det är något som utförs av innehavarens registrar. Den registrar som förvaltar domännamnet kan utföra överlåtelsen.