Frisläpps domännamnen i den ordningen de står i filen på Internetstiftelsens webbplats, det vill säga i bokstavsordning? - Kunskapsbas / Rutiner / Frisläppande av domännamn - Support Portal | Registry Services

Frisläpps domännamnen i den ordningen de står i filen på Internetstiftelsens webbplats, det vill säga i bokstavsordning?

Uppdaterad 4 May, 2020

Nej, domännamnen släpps i slumpvis ordning.