How do we delete a domain? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

How do we delete a domain?

Uppdaterad 27 Apr, 2020

Registry Services tillämpar en 60-dagars deaktiveringsperiod för alla avregistreringar.

En avregistrering via EPP görs genom att uppdatera domänen med <iis: clientDelete /> inställd på siffran ett. Avregistreringar kan avbrytas genom att ställa <iis: clientDelete /> till siffran noll. Vi stödjer även EPP-kommandot "delete domain" vilket i praktiken ger samma resultat som beskrivs ovan.