How is special characters handled? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

How is special characters handled?

Uppdaterad 21 Apr, 2020

Vissa tecken har en speciell betydelse för XML. Det är & (ampersand), <(mindre än),> (större än), “(dubbelcitationstecken) och‘ (enstaka offert). Dessa tecken måste "escapeas" när de används som data. Detta kan göras genom entitetsnotation eller som CDATA-element.

- Ogiltig: <pw> abcABC <> 123 </pw>

- Giltigt: <pw> abcABC & lt; & gt; 123 </pw>

- Giltigt: <pw><! 3.8CDATA ChapterabcABC<>123????? </pw>