Hur fungerar "<poll/>" ? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Hur fungerar "<poll/>" ?

Uppdaterad 11 Apr, 2020

Normala EPP-kommandon returnerar inga "pending actions" utan utförs omedelbart. Vilket betyder att <poll /> normalt sett inte behövs. Men vissa handlingar från Registryt kommer att utlösa meddelanden till registraren och därmed ska alla registrarer använda <poll /> för att hämta sina meddelanden regelbundet.

OBS! EPP tillåter endast <poll/> av det första meddelandet i kön. Det innebär att <poll/> bara kan göras med en tråd och alla meddelanden måste bekräftas.