Hur gör du som registrar när ursprunglige innehavaren påstår att överlåtelse skett med förfalskad underskrift? - Kunskapsbas / Rutiner / Överlåtelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Hur gör du som registrar när ursprunglige innehavaren påstår att överlåtelse skett med förfalskad underskrift?

Uppdaterad 6 Apr, 2020

Du tar fram underlaget för överlåtelsen för kontroll. Du bör inte själv fatta beslut om återföring av domännamnet utan hänvisa den ursprungliga innehavaren till att anmäla ärendet till polis (vid misstanke om brott) eller att pröva ärendet som tvistemål i domstol.