Hur hantera specialtecken? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Hur hantera specialtecken?

Uppdaterad 11 Apr, 2020


Vissa tecken har en speciell betydelse för XML. Det är & (ampersand), <(mindre än),> (större än), (dubbelcitationstecken) och  (så kallad enstaka offert). Dessa tecken måste undvikas när de används som data. ( XML escaped characters.) Detta kan göras genom entitetsnotation eller som CDATA-element.

- Ogiltig: <pw> abcABC <> 123 </pw>

- Giltigt: <pw> abcABC & lt; & gt; 123 </pw>

- Giltigt: <pw><! 3.8CDATA ChapterabcABC<>123????? </pw>