Hur hanteras överlåtelse av en person som ej är behörig att agera för företagets räkning? - Kunskapsbas / Rutiner / Överlåtelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Hur hanteras överlåtelse av en person som ej är behörig att agera för företagets räkning?

Uppdaterad 7 Apr, 2020

En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den person som undertecknat överlåtelseblanketten inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? 

Du tar fram underlaget för överlåtelsen för kontroll. Du bör inte själv fatta beslut om återföring av domännamnet utan hänvisa den ursprungliga innehavaren till att anmäla ärendet till polis (vid misstanke om brott) eller att pröva ärendet som tvistemål i domstol.