Hur ser EPP-meddelandet ut som er EPP-server skickar om domän förfaller (expire) eller deaktiveras? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Hur ser EPP-meddelandet ut som er EPP-server skickar om domän förfaller (expire) eller deaktiveras?

Uppdaterad 8 Apr, 2020

Om en domän expires eller deaktiveras skickar EPP-servern nedanstående EPP-meddelande till ansvarig registrar:

Expired

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>

<epp xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd"

xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<response>

<result code="1301">

<msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>

</result>

<msgQ id="1160117" count="47">

<qDate>2020-04-22T04:01:37.0Z</qDate>

<msg lang="en">Domain expired</msg>

</msgQ>

<resData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">

<iis:updateNotify xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd"

xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<dom:infData xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"

xmlns:dom="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">

<dom:name>examples.nu</dom:name>

<dom:roid>DOMAIN_00000123456-NU</dom:roid>

<dom:status s="ok" />

<dom:registrant>abcdef1010-00001</dom:registrant>

<dom:contact type="tech">abcdef1010-00030</dom:contact>

<dom:contact type="billing">abcdef1010-00002</dom:contact>

<dom:contact type="admin">abcdef1010-00029</dom:contact>

<dom:ns>

<dom:hostObj>ns1.example.se</dom:hostObj>

<dom:hostObj>ns2.example.se</dom:hostObj>

</dom:ns>

<dom:clID>Foobar Corp</dom:clID>

<dom:crID>Foobar Corp</dom:crID>

<dom:crDate>1999-04-12T00:00:00.0Z</dom:crDate>

<dom:upID>CoreRegistry 2</dom:upID>

<dom:exDate>2020-04-12T00:00:00.0Z</dom:exDate>

</dom:infData>

</iis:updateNotify>

</resData>

<extension xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">

<iis:infData xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd"

xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<iis:deactDate>2020-04-22T00:00:00.0Z</iis:deactDate>

<iis:state></iis:state>

<iis:clientDelete>0</iis:clientDelete>

</iis:infData>

</extension>

<trID>

<clTRID>epp344789:1587862781362.396</clTRID>

<svTRID>622062724</svTRID>

</trID>

</response>

</epp>

Deaktiverad

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>

<epp xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd"

xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<response>

<result code="1301">

<msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>

</result>

<msgQ id="1160117" count="47">

<qDate>2020-04-22T04:01:37.0Z</qDate>

<msg lang="en">Domain deactivated</msg>

</msgQ>

<resData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">

<iis:updateNotify xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd"

xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<dom:infData xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"

xmlns:dom="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">

<dom:name>examples.nu</dom:name>

<dom:roid>DOMAIN_00000123456-NU</dom:roid>

<dom:status s="serverHold" />

<dom:status s="PendingDelete" />

<dom:registrant>abcdef1010-00001</dom:registrant>

<dom:contact type="tech">abcdef1010-00030</dom:contact>

<dom:contact type="billing">abcdef1010-00002</dom:contact>

<dom:contact type="admin">abcdef1010-00029</dom:contact>

<dom:ns>

<dom:hostObj>ns1.example.se</dom:hostObj>

<dom:hostObj>ns2.example.se</dom:hostObj>

</dom:ns>

<dom:clID>Foobar Corp</dom:clID>

<dom:crID>Foobar Corp</dom:crID>

<dom:crDate>1999-04-12T00:00:00.0Z</dom:crDate>

<dom:upID>CoreRegistry 2</dom:upID>

<dom:exDate>2020-04-12T00:00:00.0Z</dom:exDate>

</dom:infData>

</iis:updateNotify>

</resData>

<extension xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">

<iis:infData xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd"

xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<iis:deactDate>2020-04-22T00:00:00.0Z</iis:deactDate>

<iis:delDate>2020-06-21T00:00:00.0Z</iis:delDate>

<iis:relDate>2020-06-28T00:00:00.0Z</iis:relDate>

<iis:state></iis:state>

<iis:clientDelete>0</iis:clientDelete>

</iis:infData>

</extension>

<trID>

<clTRID>epp344789:1587862781362.396</clTRID>

<svTRID>622062724</svTRID>

</trID>

</response>

</epp>