Hur ska en avregistrering göras? - Kunskapsbas / Rutiner / Avregistrering av domännamn - Support Portal | Registry Services

Hur ska en avregistrering göras?

Uppdaterad 6 Apr, 2020

I rutinbeskrivningen, som är en bilagatill Registry-Registraravtalet, beskrivs hur en avregistrering ska göras. Det är särskilt viktigt att säkerställa att den person som begär avregistreringen verkligen är innehavaren. Registraren måste ha rutiner för att på lämpligt sätt kontrollera personens identitet. 

I det fall kontrollpanel används bör avregistreringsbegäran kopplas till inloggning eller annat autenticeringsförfarande.