Innebär flerårsbetalning en risk för sämre registerkvalitet? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av innehavaruppgifter - Support Portal | Registry Services

Innebär flerårsbetalning en risk för sämre registerkvalitet?

Uppdaterad 30 Apr, 2020

Internetstiftelsen anser att fördelarna med flerårsbetalning är fler än riskerna för sämre registerkvalitet. Registraren har enligt registraravtalet en skyldighet att vid registreringstillfället och fortlöpande (årligen) därefter kontrollera att innehavarens kontaktuppgifter är valida och aktuella.