Innehavarens registrar är inte kontaktbar, kan Registry Services hjälpa innehavaren med att genomföra en registreringstjänst då? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Innehavarens registrar är inte kontaktbar, kan Registry Services hjälpa innehavaren med att genomföra en registreringstjänst då?

Uppdaterad 8 Apr, 2020

Nej, om registraren inte är kontaktbar trots upprepade försök kan innehavaren göra en klagomålsanmälan till Registry Services som därefter kommer att utreda saken vidare. Vi utför dock inte registreringstjänsten.