Is it possible to deny the registrant a change of registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Is it possible to deny the registrant a change of registrar?

Uppdaterad 16 Apr, 2020

Ja, men endast om uppgifterna om innehavaren av ett domännamn är felaktiga och registraren därmed inte kan säkerställa innehavarens identitet. Om registraren inte kan säkerställa identiteten av innehavaren och därmed inte heller avgöra om personen är behörig ska auktoriseringskoden inte lämnas ut.