Kan innehavarens registrar ta betalt för uppdatering av kontaktuppgifter om en uppdatering behövs för att innehavaren ska få ut sin auktoriseringskod för att byta registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Kan innehavarens registrar ta betalt för uppdatering av kontaktuppgifter om en uppdatering behövs för att innehavaren ska få ut sin auktoriseringskod för att byta registrar?

Uppdaterad 6 May, 2020

Det står registraren fritt att ta betalt för i princip alla typer av registreringstjänster. Avlämnande registrar har dock inte rätt att ta betalt för utlämnande av auktoriseringskod men i det här fallet gäller ju kostnaden för uppdatering av kontaktuppgifter, vilket är helt okej att ta betalt för. Priset för uppdateringen ska dock stå i proportion med övrig prissättning hos registraren.