Kan jag erbjuda en teknisk plattform åt en registrar utan att själv vara registrar? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Kan jag erbjuda en teknisk plattform åt en registrar utan att själv vara registrar?

Uppdaterad 4 May, 2020

Ja, det viktiga är att registraren har ingått registraravtal med Internetstiftelsen.