Kan jag som registrar enbart ha subregistrarer, det vill säga inte hantera innehavare? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Kan jag som registrar enbart ha subregistrarer, det vill säga inte hantera innehavare?

Uppdaterad 11 May, 2020

Nej, som registrar måste man erbjuda registreringstjänster till innehavare, ha avtal med innehavare och ha en kundtjänstfunktion som hjälper innehavaren.