Lämnar Registry Services ut en auktoriseringskod så att byte av registrar kan genomföras? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Lämnar Registry Services ut en auktoriseringskod så att byte av registrar kan genomföras?

Uppdaterad 5 Apr, 2020

Om innehavaren inte får ut en auktoriseringskod från sin nuvarande registrar kan den mottagande registraren hänvisa innehavaren till att kontakta Registry Services för hjälp i ärendet. Registry Services försöker då hjälpa innehavaren att komma i kontakt med nuvarande registrar så de kan generera en auktoriseringskod åt innehavaren. Om Registry Services inte lyckas komma i kontakt med nuvarande registrar kan auktoriseringskoden komma att lämnas ut till innehavaren efter fem (5) arbetsdagar. Som mottagande registrar kan ni givetvis välja att försöka kontakta den avlämnande registraren å innehavarens vägnar.