När förfaller ett domännamn? - Kunskapsbas / Rutiner / Förnyelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

När förfaller ett domännamn?

Uppdaterad 8 Apr, 2020

Om ett domännamn har förfallodatum 2019-06-28 kommer den efter förfallodatum att sättas i status “Expired” i 10 dagar. Förnyas domänen inte under dessa 10 dagar ändras status till “Deactivated” i 60 dagar, den kan fortfarande förnyas under dessa 60 dagar men kommer inte med i zonfilen.