Nu har det gått mer än en dag/tre dagar men min begärda ändring har inte genomförts. Vad beror det på? - Kunskapsbas / Teknik / Automatiserad DNSSEC - Support Portal | Registry Services

Nu har det gått mer än en dag/tre dagar men min begärda ändring har inte genomförts. Vad beror det på?

Uppdaterad 11 Oct, 2021

Det är en rad villkor som alla måste vara uppfyllda för att en begärd ändring ska genomföras. Så här är några saker du bör kontrollera:

  1. Någonting kan ha ändrats, så att det inte är samma information vid alla tre sökningarna.
  2. Är domännamnets status ACTIVE?
  3. Är domännamnet får inte vara märkt med Registry Lock?
  4. Är CDS-posten korrekt skriven?
  5. Om CDNSKEY-poster har publicerats, stämmer innehållet med motsvarande CDS-poster?
  6. Systemet hanterar högst sex samtidiga CDS-poster per domännamn.
  7. Samtliga namnservrar för domännamnet måste validera DNSSEC för domänen och dessutom publicera samma CDS RR-set.