Om en innehavare väljer att registrera eller förnya ett domännamn på flera år kan vi som registrar då välja att endast registrera eller förnya domännamnet på årsbasis? - Kunskapsbas / Rutiner / Förnyelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Om en innehavare väljer att registrera eller förnya ett domännamn på flera år kan vi som registrar då välja att endast registrera eller förnya domännamnet på årsbasis?

Uppdaterad 30 Apr, 2020

Nej, det är inte tillåtet att göra på det sättet. Som registrar ska ni registrera respektive förnya domännamnet med samma period som innehavaren har betalat för.