Vad gäller för överlåtelser när innehavaren inte längre existerar i juridisk mening, exempelvis vid konkurs? - Kunskapsbas / Rutiner / Överlåtelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Vad gäller för överlåtelser när innehavaren inte längre existerar i juridisk mening, exempelvis vid konkurs?

Uppdaterad 11 Aug, 2020

Det är innehavaren (juridisk eller fysisk person) av ett domännamn som har rätten att överlåta sin domän till en ny innehavare.

Registraren måste själva ha rutiner som säkerställer att den person som begär överlåtelsen har rätt att göra det.  För ett företag i konkurs har konkursförvaltaren normalt denna rätt och de kontaktpersoner som angetts har sannolikt inte längre rätt att agera för företagets räkning. (Som huvudregel ska konkursförvaltaren alltid kontaktas i ärenden som rör bolag försatt i konkurs.)

Dokumenten länkade till nedan är framtagna som stöd för registrarer och registranter för toppdomänerna .se och .nu och informationen är avsedd att användas som vägledning vid överlåtelse av domännamn vid särskilda händelser såsom konkurs, fusion, likvidation eller dödsfall (det vill säga när innehavaren inte längre existerar).