Varför anger inte er EPP-server kontakt-ID? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Varför anger inte er EPP-server kontakt-ID?

Uppdaterad 8 Apr, 2020

Enligt RFC 4933 måste kommandot <contact: create /> innehålla <contact: id/>.