What obligations does the registrar have to send updated information to Registry Services? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

What obligations does the registrar have to send updated information to Registry Services?

Uppdaterad 21 May, 2020

Registraren ska i enlighet med Registraravtalet § 9.3 kontrollera innehavarens uppgifter och fortlöpande kontrollera att dessa uppgifter är valida och aktuella.