As registrars, are we obligated to ensure that the customer has actually changed registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

As registrars, are we obligated to ensure that the customer has actually changed registrar?

Uppdaterad 21 Apr, 2020

Ni skall i så stor utsträckning som möjligt underlätta för kunden att byta registrar, men ni har ingen skyldighet som avlämnande registrar att bevaka att detta har skett. Den mottagande registraren ska bekräfta att bytet är genomfört.