Auktoriseringskoden fungerar inte efter byte av registrant, varför? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Auktoriseringskoden fungerar inte efter byte av registrant, varför?

Uppdaterad 10 Apr, 2020

EPP-servern genererar en ny auktoriseringskod om ett domännamn uppdateras med ett nytt registrant-ID. Detta innebär att en kod, som har genererats innan domänuppdateringen, är ogiltig och kan därför inte användas. En ny kod måste genereras.