Can a registrant change an IP address on a registrar’s nameserver? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av namnservrar - Support Portal | Registry Services

Can a registrant change an IP address on a registrar’s nameserver?

Uppdaterad 25 May, 2020

Endast den registrar som administrerar det underliggande domännamnet kan uppdatera IP-adressen för ett hostobjekt, till exempel den registrar som administrerar domänen example.se kan uppdatera hostobjektet ns.example.se. 

Gäller det ett hostobjekt som slutar med annan ändelse än .se eller .nu kan hostobjektet inte uppdateras utan förvaltas då av Registry Services.