Finns det lagstadgade krav om information på en e-handelsplats, i så fall vilka? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Finns det lagstadgade krav om information på en e-handelsplats, i så fall vilka?

Uppdaterad 8 Apr, 2020

Ja, i lagen (2002:562) om elektronisk handel, den så kallade e-handelslagen, finns det krav på information på en e-handelsplats.

På en webbplats ska följande information finnas:

• Uppgift om näringsidkarens namn, geografiska adress och e-postadress,

• Uppgift om organisationsnummer och momsregistreringsnummer.

Informationen ska lämnas på följande sätt:

• Informationen ovan ska vara direkt och enkel att hitta och den ska finnas tillgänglig på ett stadigvarande sätt, till exempel så att den kan sparas ned.

• Om pris anges på webbplatsen, ska priset framgå på ett klart och tydligt sätt. Om skatt och frakt tillkommer ska detta anges särskilt.