Finns det möjlighet att neka innehavaren byte av registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Finns det möjlighet att neka innehavaren byte av registrar?

Uppdaterad 28 Apr, 2020

Ja, men endast om uppgifterna om innehavaren av ett domännamn är felaktiga och registraren därmed inte kan säkerställa innehavarens identitet. Om registraren inte kan säkerställa identiteten av innehavaren och därmed inte heller avgöra om personen är behörig ska auktoriseringskoden inte lämnas ut.