Finns det något EPP-kommando för att få en lista alla domännamn som vi är registrar för? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Finns det något EPP-kommando för att få en lista alla domännamn som vi är registrar för?

Uppdaterad 4 May, 2020

Nej, men alla domännamn som ni är registrar för visas i en lista på registrarwebben.