Finns det något EPP-kommando för att få en lista alla domännamn som vi är registrar för? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Finns det något EPP-kommando för att få en lista alla domännamn som vi är registrar för?

Uppdaterad 11 May, 2020

Nej, men alla de domännamn som ni är registrar för visas i en lista i ert konto på registrarernas webbplats.