Har vi som registrar skyldighet att bevaka att kunden verkligen har bytt registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Har vi som registrar skyldighet att bevaka att kunden verkligen har bytt registrar?

Uppdaterad 29 Apr, 2020

Ni skall i så stor utsträckning som möjligt underlätta för kunden att byta registrar, men ni har ingen skyldighet som avlämnande registrar att bevaka att detta har skett. Den mottagande registraren ska bekräfta att bytet är genomfört.