Hur kan jag veta om ett kontakt-ID redan används? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Hur kan jag veta om ett kontakt-ID redan används?

Uppdaterad 2 Apr, 2020

​​​​​​​​Du kan använda kommandot <contact: check /> för att ta reda på om ett kontakt-ID redan används eller ej. Vanlig praxis är att skicka ett <contact: check /> kommando som kontrollerar flera <contact: id /> på en gång och sedan använda det första tillgängliga.