In what order does Registry Services apply sanctions if the registrar agreement is contravened? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

In what order does Registry Services apply sanctions if the registrar agreement is contravened?

Uppdaterad 16 May, 2020

Om registraren enligt Registryts mening åsidosätter sina åligganden enligt avtalet kan Registry Services ge en varning med en uppmaning till registraren att vidta rättelse. För det fall registraren inte vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar har  Registry Services rätt att stänga av registraren eller säga upp avtalet till omedelbart upphörande.