Is it necessary for the nameservers to respond correctly when registering? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av namnservrar - Support Portal | Registry Services

Is it necessary for the nameservers to respond correctly when registering?

Uppdaterad 21 Apr, 2020

Om namnservrar anges vid registrering ska registraren se till att minst två namnservrar anges. Samtliga av registraren administrerade namnservrar ska vara korrekt konfigurerade samt svara auktoritativt på DNS-frågor rörande zonen. Registraren ska kontrollera och testa egna namnservrar om dessa har angivits och tillse att de svarar korrekt för den sökta domänen. Test av namnservrar ska göras innan registreringen skickas till Registry. Ett sådant test kan göras på registrarwebben.