Kan Registry Services hjälpa en innehavare med att förnya dennes domännamn? - Kunskapsbas / Rutiner / Förnyelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Kan Registry Services hjälpa en innehavare med att förnya dennes domännamn?

Uppdaterad 8 Apr, 2020

Nej, betalning av årsavgift för domännamnet görs till registraren som därefter förnyar domännamnet hos Registry Services. Om något problem har uppstått gällande detta ska innehavaren kontakta sin registrar. Det är registrarens uppgift att utföra registreringstjänsten och tillse att de har tillräckligt med resurser och kompetens för att utföra detta.