Om jag är subregistrar har jag då innehavare av .se-domäner och/ eller .nu-domäner som kunder? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Om jag är subregistrar har jag då innehavare av .se-domäner och/ eller .nu-domäner som kunder?

Uppdaterad 5 May, 2020

Nej, du har inte avtal med innehavare utan avtalet för .se och/eller .nu-domäner ingås mellan innehavaren och din registrar. Du måste alltid tydligt ange detta för kunderna.