Prices of multi-year registrations and renewals? - Kunskapsbas / Rutiner / Förnyelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Prices of multi-year registrations and renewals?

Uppdaterad 12 Jan, 2021

I och med att registreringar och förnyelser sker på månadsbasis medför det också att priset baseras på ett månadspris.

Följande gäller för både .se samt .nu domäner: 

Månadspriset är satt till 9,17 SEK som är 110 SEK/12 månader (med avrundning). En registrering eller förnyelse som till exempel görs med en period om 12 månader kommer således att kosta 9,17 x 12 = 110 SEK. Samtliga priser är exklusive moms.