Skickas det meddelande gällande byte av kontakt-id? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Skickas det meddelande gällande byte av kontakt-id?

Uppdaterad 10 May, 2020

Den nya registraren får inget särskilt meddelande om att kontakt-ID har ändrats utan ett meddelande om att en ny kontakt har skapats samt att byte av registrar är genomfört. 

Vid byte av registrar kopieras innehavarens kontaktuppgifter och en ny identisk kontakt skapas. Eftersom en ny kontakt skapas i samband med bytet innebär det också att den nya kontakten får ett nytt kontakt-ID.