The authorization code does not work after a change of registrant, why? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

The authorization code does not work after a change of registrant, why?

Uppdaterad 16 Apr, 2020

EPP-servern genererar en ny auktoriseringskod om ett domännamn uppdateras med ett nytt registrant-ID. Detta innebär att en kod, som har genererats innan domänuppdateringen, är ogiltig och kan därför inte användas. En ny kod måste genereras.