Vad händer med en tidigare begärd avregistrering i samband med byte av registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Avregistrering av domännamn - Support Portal | Registry Services

Vad händer med en tidigare begärd avregistrering i samband med byte av registrar?

Uppdaterad 6 Apr, 2020

Om innehavaren har begärt avregistrering och väljer att byta registrar under deaktiveringsperioden kommer den tidigare begäran om avregistrering att annulleras. Det innebär att ClientDelete-parametern sätts till "0" och ClientDeleteDate samt ClientDeactivationDate tas bort när bytet sker. 

Om innehavaren vill att domänen ska avregistreras behöver de på nytt begära avregistrering via den nya registraren. På så sätt får den aktuella registraren också underlag för den begärda avregistreringen.