Vad innebär certifieringen? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Vad innebär certifieringen?

Uppdaterad 13 May, 2020

Certifieringen är en process för att säkerställa att den blivande registraren uppfyller Internetstiftelsens krav vad gäller administrativ och teknisk förmåga och lämplighet att företräda Internetstiftelsen. Certifieringen är ett krav för att teckna avtal med Internetstiftelsen. 

För att bli certifierad registrar krävs: 

• Registraravtal med Internetstiftelsen 

• Registraren ska ha minst en medarbetare som har genomgått utbildning i form av Internetstiftelsens självstudiematerial som görs tillgängligt via Internetstiftelsens webbplats för registrarerGodkänt funktionsprov gällande EPP 

Den sökande ansöker om att bli registrar genom att fylla i ett ansökningsformulär på Internetstiftelsens webbplats för registrarer. När Internetstiftelsen har tagit emot och beviljat ansökan skickas instruktioner via e-post om funktionsprovet.