Vad är en namnserver och varför behövs dem? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av namnservrar - Support Portal | Registry Services

Vad är en namnserver och varför behövs dem?

Uppdaterad 6 May, 2020

Namnserver är en dator med program som lagrar och/eller distribuerar zoner, samt tar emot och svarar på frågor om resurser utpekade för en viss domän.

Namnservrar behövs för att utföra översättningen av domännamn till IP-adress så att domänen kan nås av besökare.