Vad är namnserver? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av namnservrar - Support Portal | Registry Services

Vad är namnserver?

Uppdaterad 14 May, 2020

Namnserver är en dator med program som lagrar och/eller distribuerar zoner, samt tar emot och svarar på frågor om resurser utpekade för en viss domän.