What about suspicion that domain names are being used for illegal purposes? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

What about suspicion that domain names are being used for illegal purposes?

Uppdaterad 25 Apr, 2020

Internetstiftelsens registreringsvillkor för .se och .nu anger att ett domännamn kan avregistreras eller deaktiveras av Internetstiftelsen vid uppvisandet av ett lagakraftvunnet avgörande. 

Vid misstankar om att domännamn används för brottsliga ändamål bör därför en anmälan göras till Polismyndigheten.

Vid misstanke om andra olagliga användningar av domännamn, såsom bedrägerier eller illojal marknadsföring, kan anmälan göras till Konsumentverket.