What are authorization codes? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

What are authorization codes?

Uppdaterad 16 Apr, 2020

En auktoriseringskod (authinfo) är ett slags lösenord. Vi kräver därför att en auktoriseringskod innehåller små och stora bokstäver, siffror och specialtecken. Tillse att ert system kan hantera auktoriseringskoder som innehåller specialtecken.