What are the requirements of the GDPR/ Data Protection Act? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

What are the requirements of the GDPR/ Data Protection Act?

Uppdaterad 18 Apr, 2020

Bland annat gäller följande krav vid behandling av personuppgifter:

• En laglig grund (till exempel samtycke, avtalsförhållande eller intresseavvägning) krävs för att få behandla personuppgifter,

• Den som behandlar personuppgifter är skyldig att lämna information till den registrerade (fysiska personen) om behandlingen av personuppgifter,

• Den som behandlar personuppgifter är skyldig att rätta felaktiga uppgifter,

• Den som behandlar personuppgifter ska skydda personuppgifterna genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

• Om personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter på uppdrag av den som behandlar personuppgifter (personuppgiftsansvarig) ska hanteringen av personuppgifterna regleras genom avtal (så kallat personuppgiftsbiträdesavtal).