What happens if the authorization code is misused? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

What happens if the authorization code is misused?

Uppdaterad 16 Apr, 2020

Ett missbruk innebär i princip att koden har hamnat i orätta händer. Det är registraren som ska förvissa sig om att det är innehavaren som begär auktoriseringskoden och att den lämnas över till innehavaren. Om koden hamnar i orätta händer innebär det att denne person kan initiera byte av registrar.